Luftbehandlingsaggregat AIRBOX

En serie byggbara modulaggregat avsedda för luftflöden mellan 0,2 - 20 m3/s.

Airbox A40/S40  /  Flödesområde 0,2 - 20 m3/s

Aggregaten har ett 40 mm tjockt dubbelmantlat hölje av varmförzinkad stålplåt med mellanliggande mineralullsisolering och tvåkammarprofiler av stål eller aluminium. Panelerna skruvas fast i den inre profilkammaren, vilket innebär att aggregatet blir slätt invändigt. Mellan panel och profil finns en tätning av åldersbeständigt gummi.

Aggregaten kan även levereras i specialutförande med t.ex. innerplåtar av rostfritt stål, lackerad utsida etc.

Inspektionsdörrar är gångjärnshängda på justerbara gångjärn, och dörrarna är försedda med rejäla handtag.

Tekniska data:

  • Plåttjocklek= 1-1,25 mm
  • Densitet isolering= 33 kg/m3
  • K-värde= 1,18W/m2K

Airbox A20  /  Flödesområde 0,5 - 5 m3/s

Aggregat med 20 mm tjockt dubbelmantlat hölje med 20 mm mellanliggande glasullsisolering och tvåkammarprofiler av formpressad aluminium. I övrigt uppbyggt enligt ovan.

Tekniska data:

  • Plåttjocklek= 1-1,25 mm
  • Densitet isolering= 21 kg/m3
  • K-värde= 1,25W/m2K

Airbox "Slim-line"  / Flödesområde 0,2 - 0,7 m3/s

Aggregat med låg bygghöjd för trånga utrymmen.

Höljet är 20 mm tjockt och av samma typ som ovan.

 

bildtitel